Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Furnes Nytt

Furnes Nytt, er ett elektronisk magasin som publiseres to ganger pr. år, og er for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Her vil vi presentere utfordringer, løsninger, muligheter, fag og kompetanse.

Kom gjerne med innspill til temaer til redaktør: oav@furnes-as.no

 

2020 Sommer 2021 Vår 2021 Høst
Furnes Nytt Sommer2020 fremside Furnes Nytt 2021 var fremside FurnesNytt H2021 digital 1