Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Vi utvider vårt PREMIUM sortiment
Publisert: Tuesday 31. August 2021

Furnes Jernstøperi AS har en lang historie med å utvikle integrerte pakninger. I 2020 lansere vi et nytt produktsortiment innen PREMIUM Ø650-serien som har tatt markedet med storm.

I 2003 utviklet vi en integrert pakning med sliss, som blir benyttet i vår LongLife og PREMIUM kategori. Det unike designet på pakningen gir en perfekt tilpasning til rammen ved at den klemmer mot ramme og fanger opp toleranseområdet på rammen. På den måten tetter pakningen mellomrommet mellom lokk og ramme og hindrer at lokket beveger seg horisontalt i rammen. Slissen vil også fylles med sand og grus og presser på den måten pakningen tettere mot rammen. Dette minsker slitasjen på produktet og forhindrer klapring mellom lokk og ramme (ingen metallisk kontakt) og hindrer at uønsket vann og forurensning kommer ned i kummen.

Våren 2019 lanserte vi Ø650 PREMIUM lokk med blå slissepakning for bruk på vannkummer. Fargeidentifisering av kummer, basert på farge på pakning, ble meget godt mottatt i markedet og i dag leverer vi dette produktet til flere og flere kommuner, også som logolokk.

Høsten 2019 gjennomførte vi en markedsundersøkelse der vi ønsket tilbakemeldinger fra et antall sluttbrukere/kommuner om synspunkter og erfaringer fra bruken av Ø650 PREMIUM lokk med blå slissepakning på vannkummer. I denne undersøkelsen kom det frem et behov for å videreutvikle sortimentet for også å ta høyde for spillvannskummer, overvannskummer og spesielt brannkummer.

I 2020 lanserte vi vårt produktsortiment innen PREMIUM Ø650-serien som imøtekom de innspill vi fikk fra våre kunder.

Fargede pakninger uten Bakgrunn

PREMIUM Ø650-serien består av:

PREMIUM lokk med GRØNN slissepakning for spillvannskummer
   NRF: 3300061 – Furnes nr. 2116HTGREEN
PREMIUM lokk med RØD slissepakning for brannkummer
NRF: 3300059 – Furnes nr. 2116HTRED
PREMIUM lokk med BLÅ slissepakning for vannkummer
NRF: 3300017 – Furnes nr. 2116HTBLUE
PREMIUM lokk med SVART slissepakning for overvannskummer
NRF: 3300062 – Furnes nr. 2116HTBLACK
PREMIUM lokk med GUL slissepakning – standard produkt
NRF: 3300094 – Furnes nr. 2116HT

 

Produktsortiment innen PREMIUM er i stadig utvikling, og vi kommer med nylanseringer fortløpende.

Har du spørsmål angående PREMIUM ta gjerne kontakt med oss.


Skrevet af: