Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

AVK Finland Oy stärker och utökar sin verksamhet
Publisert: Friday 10. May 2019

I slutet av mars förvärvade AVK-koncernen hela aktiekapitalet i Norska Furnes Jernstøperi A / S. Furnes grundades 1958 och har genom åren vuxit till att bli Skandinaviens ledande gjuteri av både segjärn och gråjärn. Denna affär ger många nya möjligheter till AVK i Finland.

Jan Stenman2

Jan Stenman kommer att börja arbeta på AVK den 15 maj 2019 som försäljningsdirektör.

Jan är 58 år gammal och har stor erfarenhet inom gatugods- och rörutrustningsmarknaden. Jans huvuduppgift i AVK är att hantera och samordna försäljningen av Furnes-produkter i Finland, men vi utnyttjar även sin omfattande kompetens inom försäljning och marknadsföring av andra AVK-produkter. Av Jan får vi vårt säljteam en mycket erfaren och motiverad medarbetare.

avk finland oy


Skrevet af: