Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

VA-dagene i Midt-Norge
Publisert: Wednesday 02. November 2022

Furnes Jernstøperi AS deltar på Vanndagene i Midt-Norge 2. og 3. november 2022.

VA-dagene i Midt-Norge arrangeres på Scandic Hell hotell ved Trondheim Lufthavn Værnes, Onsdag 2. og torsdag 3.november 2022 og vi i Furnes er selvfølgelig på plass. Hensikten med VA-dagene er at det skal være en møteplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge og en anledning for å ulike aktører å samles til konferanser, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Her møtes kommuner, konsulenter, leverandører og universiteter/høgskoler, så VA-dagene favner bredt.

Utstillingen er fulltegnet og programmet tettpakket, og vi gleder oss til å treffe deg, kom innom oss for en prat om markedets beste toppløsning.

Les mer om VA-dagene og finn program og utstillingskart på Sintef sine hjemmesider

Furnes vadagene 001


Skrevet af: