Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

To nye slipeceller er klare
Publisert: Friday 14. August 2020

Furnes Jernstøperi AS har i de senere årene investert store summer i produksjonen for å være en hovedaktør i markedet.

(Bilde: én av to nye slipeceller)

Effektivisering av etterbehandling har et stort fokus hos Furnes. Et av fokuspunktene er å redusere den manuelle slipingen ved bruk av slipeceller. I tillegg til en effektivisering av prosessen har disse slipecellene en stor betydning for operatørene som jobber i etterbehandlingen. Manuell sliping har i alle år vært en belastende jobb i støperibransjen, og med slipeceller blir denne jobben redusert betraktelig. Erfaringene fra innføringen av slipeceller viser at det bidrar til en kompetansehevning hos de ansatte, og operatørene føler at det blir en mer interessant jobb.

Etterbehandling bestod av tre slipeceller og manuelle slipeplasser. Etter investering i ytterligere to slipeceller vil det være fem slipeceller i drift fra høsten 2020. Investeringene i slipeceller gjøres for å få en mindre arbeidsbelastning på operatører, som tidligere har utført dette arbeidet manuelt. Vi får samtidig en økt produktivitet og raskere gjennomløpshastighet. Det vil fortsatt være et behov får noe manuell sliping, men med dagens fem slipeceller vil det manuelle arbeidet være redusert med ca. 85%.


Skrevet af: