Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

FURNUS

SECURITY | Dæksel med slidsepakning, lås og tæt nøglehul
600-650 teleskopisk FURNUS ramme, Premium dæksel med slidsepakning, lås, tæt nøglehul
2813 / 2627F / 2116HT
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
2813 / 2627F / 2116HT
SG-jern
EN124
D400
110