Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

FURNUS

SECURITY | Dæksel med slidsepakning, lås og tæt nøglehul


FURNUS - Brønde Ø600 - Komplet