Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Ø600 F900
Ø600 flydende karm F900 - EN124
2691
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
2691
SG-jern
EN124
F900
70

Dæksel F900, åbent nøglehul -EN124
2190
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
2190
SG-jern
EN124
F900
64

Ø650 rist med lås F900 - EN124
2192
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
2192
SG-jern
EN124
F900
50,2