Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

/ Brøndgods / BASIC / Ø425 Spulebrønde

Ø425 Spulebrønde
Dæksel og fl. karm med pakning, lås, 4 mm mønster
1823HT
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
222688.040
1823HT
SG-jern
EN 124-2
D400
59

Rist og fl. karm med pakning og lås
1823R
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
222683.422
1823R
SG-jern
EN 124-2
D400
59

Dæksel og 4-kt karm med pakning, lås, 4 mm mønster
1828HT
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
222688.041
1828HT
SG-jern
EN 124-2
D400
68

Rist og 4-kt karm med pakning og lås
1828R
VVS nr.: Vare nr.: Materiale: Standard: Klasse: Kg:
222688.042
1828R
SG-jern
EN 124-2
D400
68