Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Administrasjon
Administrasjon
Geir Kåre Kroken
Salg- og markedssjef Norge
Johan G. Refsahl
Produktutviklingssjef
Frode Amundsen
HMSK- sjef
Ingeborg Røste
Økonomisjef
Trond Rykhus
Teknisk sjef
Oddbjørn Maurdalen
Adm.dir.