Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Kabelkummer

For å sikre et godt resultat er det viktig at monteringsarbeidet blir gjort nøyaktig og at vegbanens dekke er av riktig kvalitet.

• Justeringsskruene benyttes for å holde rammen oppe under monteringsprosessen.
(NB! Legges den ned i varm asfalt skal justeringsskruene ikke benyttes.)7295 3 7293 productmedium

• All løsmasse mellom betong og ramme skal fjernes.

• Rammen legges ned i dertil egnet masse-, sett i forhold til plassering og trafikkbelastning.

• Justeringsskruene fjernes etter at massen under flensen har herdet.

• Ikke sett på trafikk før massen er herdet, se leverandørens anvisning

Kontroller at rammens anleggsflate fortsatt er plan etter avsluttet montasje- og etter en tids bruk.

• Ved eventuelle setninger, må om nødvendig rammen justeres på nytt for å sikre en plan anleggsflate.

Innfesting av rammer på skrå kummer.