Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Ledelinjer

FURNES® ledelinjer er et element i universell utforming. Våre ledelinjer benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. FURNES® ledelinjer er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige.

 • Retningsindikatoren legges med ribbene i fartsretning.
 • Oppmerksomhetsindikator er tilsvarende element som retningsindikator, men legges med ribbene på tvers av fartsretning.
 • For å sikre god stabilitet, anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging.
 • Lengden kan tilpasses enkelt, kappes med vinkelsliper med kappeskive for jern/stål.
 • Forøvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.


Design og tekniske detaljene for våre ledelinjer (følbare og visuelle overflateindikatorer) er bygget på følgende publikasjoner:

 • “Ledelinjer i gategrunn – Veileder”. Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
 • Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
 • Statens vegvesen håndbok 129: Universell utforming av veger og gater

Beskrivelse:

Elementene til universelle utforming, gir tilgjengelighet for alle.

 • Støpt ei tradisjonsrikt støpejern
 • Maksimal slitestyrke og holdbarhet
 • Monterings- og brukervennlig

Design og tekniske detaljer for våre ledelinjer (følbare og visuelle overflateindikatorer) er bygget på følgende publikasjoner:

 • ”Ledelinjer i gategrunn- Veileder” utgitt av Sosial- og helsedirektoratet
 • Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
 • Statens vegvesen håndbok 278: Veileder i universell utforming.

Typebetegnelsene B1, R2, R5 (sinus) og definisjoner på ribbe- og kulesegment- inndeling/mønster er tatt fra CEN/TS 15209:2008.

Varselsindikator type B1

4612B4614B

Retningsindikator type R2

4612C4614C

Retningsindikator type R5

46164617

Oppmerksomhetsindikator type R2/R5

4612C oppm4616 oppm