Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Kabelbrønde

For at sikre et godt resultat er det vigtigt at monteringsarbejdet bliver gjort præcist og at vejbanens belægning er af den rette kvalitet.

• Justeringsskruerne benyttes for at holde rammen oppe under monteringsprocessen.

• Al løs masse mellem beton og karm skal fjernes.

• Rammen lægges ned i dertil egnet masse-, set i forhold til placering og trafikbelastning.

• Justeringsskruerne fjernes etter at massen under flangen er hærdet.

• Ingen trafik før massen er hærdet, se leverandørens anvisning 


Kontroller at rammens anlægsflade fortsat er plan etter afsluttet montage- og etter nogen tids brug.

• Ved eventuelle sætninger, må karmen om nødvendig justeres igen for at sikre en plan anlægsflade.