Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Dæksler og karme

Brugs- og monteringsvejledning for flydende karme med dæksel eller rist
PDF

Målsætning: Brøndgods skal være en integreret del af vejbanen

For at opnå dette anmodes du om at følge brugs- og monteringsvejledningerne fra Randers Jernstøberi A/S.

Husk: At asfalten, som lægges ud mellem brøndtoppen og karmflangen bør have samme tykkelse som resten af vejbanen.
Derved opnås et optimalt resustat f.s.v. jævn komprimeringsgrad og hulrum i asfalten.

Brugs- og monteringsvejledning for flydende karme med dæksel eller rist

 

AsfaltRent anvendes som slip- og rengøringsmiddel ved arbejde med asfalt.