Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

[ivory-search id="268" title="Product Search"]

2491HTAVDæksel m/ slidsepakning og lås mrk. AV (Afspærring Vand)


VVS nr: 145663.102
Vare nr: 2491HTAV
Materiale: Gråjern
Standard:
Klasse: D400
Kg: 1,6