Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Sandslikrysset i Bergen kommune
Publisert: Tuesday 01. November 2022

Furnes Jernstøperi AS har levert gategods til oppgradering av Sandslikrysset i Bergen kommune. Utbedringen omfatter en strekning på ca 1200 meter langs Flyplassvegen, inkludert Sandslikrysset og rundkjøringen i krysset Sandslivegen-Sandslimarka.

 

Prosjektet er en del av Miljøløftet i Bergen og gjøres for å sikre fremkommelighet for alle trafikkgrupper og sikre trafikksikkerhet for myke trafikanter. Den nye kryssløsningen skal kunne håndtere forventet økt trafikk til Bergen Lufthavn frem mot 2030. Miljøløftet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestland og målet er «Meir folk, men ikkje meir biltrafikk».

Furnes Jernstøperi AS har levert lokk, rammer, rister, sluk, kabelkummer og ledelinjer til prosjektet, og toppmodellen i vårt gategodssortiment, PREMIUM, er godt representert. Kanskje den mest iøynefallende detaljen ved PREMIUM er den fargede slissepakningen, som sitter integrert på lokket. Den patenterte utformingen presser lokket ut mot rammen og skaper en tilnærmet tett løsning hvor lokket ligger stabilt i rammen, støy og slitasje reduseres ved at man slipper løse lokk som klaprer og roterer i rammen.

Prosjektet er åpnet for trafikk og kun småting gjenstår.

 

Furnes prosjektreferanse Sandslikrysset infografikk

 

Her kan du lese mer:

Leverandør: NOBI

Entreprenør: FM Guppen


Skrevet af: