Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Miljøløftet – Hjellestadvegen
Publisert: Tuesday 27. April 2021

Bergen kommune bygger ny Hjellestad vei i Ytrebygda bydel

 

Som en del av miljøløftet bygger Bergen kommune ny gang- og sykkelveg og ruster opp Hjellestadvegen på strekningen fra Blomsterdalen til Ådland bro. Miljøløftet er et samarbeid mellom staten, fylket og kommunen. De neste 20 årene skal det investeres for nesten 30 milliarder.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen for Bergensområdet og den nye bompengepakken.

Furnes Jernstøperi har i samarbeid med Nobi AS levert gategods til prosjektet som etter planen skal være ferdig høsten 2021. Her er blant annet levert standard gategods i NS og trekkekummer i ulike størrelser. Samarbeidet med Nobi AS, ved Geir Gammelsrød, har som alltid fungert godt.

Entreprenør er YIT/ Lemminkäinen


Skrevet af: