Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

FV-563 Erdal – Hop
Publisert: Thursday 26. November 2020

Arbeidet med ny vei fra Strømsnes til Hop på Askøy startet i 2018 og Fyllingen Maskin er entreprenør på prosjektet. Det er FV-563 som skal utbedres da veien på enkelte plasser er for smal for to biler å passere. Samtidig skal Askøy kommune legge nytt VA anlegg på deler av strekningen

askoy4

Furnes leverer her alt gategods med vår samarbeidspartner Nobi AS på Herdla, ett samarbeid som har gått knirkefritt.

Det er spesielt Furnes 2116HT Premium som benyttes og på alle vannkummer (2400mm) bruker Askøy kommune Furnes Double, for bedre plass, mer lys og ikke minst bedre sikkerhet.

Stromsnes Hop 5Stromsnes Hop 6

Veiprosjektet er en del av Askøy pakken som består av syv ulike veiprosjekt, der ett av dem allerede er ferdig, mens to er pågående der blant annet Strømsnes-Hop er ett av dem .

Dette veiprosjektet forventes å være ferdig i 2021.


Skrevet af: