Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

E18 Tvedestrand – Arendal
Publisert: Monday 01. April 2019

Furnes Jernstøperi, leverer alt av gategods (Ø650 lokk og ramme, lokk og ramme til kabelkummer, kuppelrister etc.) på prosjektet via vår forhandler Skarpnes Rør AS.

AF Gruppen prosjekterer og bygger 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal for Nye Veier AS. Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder 4 doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter.

Fremdrift

Prosjektet skal åpnes i oktober 2019.

Utførende entreprenør:

AF Gruppen er både prosjekterende og utførende entreprenør.

Furnes:

Furnes leverer alt av gategods (Ø650 lokk og ramme, lokk og ramme til kabelkummer, kuppelrister etc.) på prosjektet via vår forhandler Skarpnes Rør AS.

Fakta:

  • 23 km ny motorveg
  • 4 doble bergtunneller
  • 30 konstruksjoner
  • 10 millioner m3 masse skal flyttes
  • NMNOK 3200
  • 600 mennesker tilknyttet prosjektet

AF E18 tvedestrand kart2


Skrevet af: