Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Dekorplater for lyktestolper
Publisert: Friday 07. May 2021

Utsmykking av lyktestolper i Olav Kyrres gate i Bergen.

I forbindelse med oppgraderingen av Olav Kyrres gate i Bergen var det ett ønske om å gjenbruke motivene for dekorplater for lyktestolper. I mai 2020 fikk Furnes Jernstøperi en henvendelse fra Bravida Bergen, ved prosjektleder Oluf Harald Kversøy, om vi kunne ta på oss å lage dekorplater for lyktestolper i Olav Kyrres gate i Bergen.

Furnes Jernstøperi har lang erfaring med å utsmykninger i støpejern. De tidligere dekorplatene som finnes i Bergen er også produsert av Furnes. Bravida ønsket å beholde det samme uttrykket som på de eksiterende dekorplater, som også ble produsert på støperiet på Stange.

dekorplate bergen

Dekorplatene som dekker lyktestolper er laget i støpejern og malt svart for å matche lyktestolpene, og for å få frem detaljene i støpejernet bedre. I alt har det blitt levert dekorplater til 38 stolper og samarbeidet med Bravida har vært konstruktivt og lærerikt.

Det er prosjektleder Oluf Kversøy og bas Frode Gjertsen som har stått for samarbeidet med Furnes Jernstøperi og ifølge prosjektleder Kversøy har samarbeidet fungert bra. “Det har vært visse utfordringer med prosjektet, men Furnes har ordnet opp i dette”, sier Kversøy.

Dekorplater Furnes3

Gaten har vært preget av setningsskader og har vært en trang gate for kollektiv trafikken. Gjennom opprustning er nå gaten og fortau laget breiere. Det er fremdeles brostein i gaten og brosteinene er i all hovedsak blitt brukt på nytt.

Furnes Jernstøperi har også levert alt av gategods til gaten og nok en gang er det NOBI Askøy som har stått for leveringen. Samarbeidet mellom NOBI og Furnes har, som vanlig, fungert meget bra.

Olav Kyrres gate åpner nå omsider igjen fredag 07.05.21


Skrevet af: