Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv
Publisert: Friday 11. January 2019

Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen skal åpnes i 2020.

Furnes leverer alt av gategods (Ø650 lokk og ramme, lokk og ramme til kabelkummer, kuppelrister etc.) på prosjektene via våre forhandlere Skjæveland Cementstøperi AS og Loe Rørprodukter AS.

Utførende entreprenør er Hæhre Entreprenør på Kolomoen – Arnkværn, mens Veidekke Entreprenør AS er utførende entreprenør på Arnkværn – Moelv.

E6 kolomoen moelv

Fremdrift:

 • 2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km) høsten 2019.
 • 2020 – delåpning Kåterud – Brumunddal (19 km) sommeren 2020.
 • 2020 – åpning av hele strekningen (totalt 43 km) frem til Moelv i desember 2020.

Fakta

 • 43 km
 • Firefelts motorvei
 • Fartsgrense 110 km/t
 • Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
 • 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
 • 11 toplankryss
 • 14 bruer på selve motorveien
 • 17 overgangsbruer
 • 33 kulverter
 • 80 konstruksjoner
 • 1 tunnel
 • 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
 • 40 km med lokalvei
 • 10 km gang/sykkelvei
 • Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt

referanse E6


Skrevet af: