Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Strømregningen økte med en million på en måned
Publisert: Monday 24. January 2022

Det er flere norske industribedrifter, noen av oss er kraftkrevende, som blir skadelidende av den akutte strømprisøkningen. For mange bedrifter kommer strømkrisen i tillegg til en stor uro og prisvekst i råvaremarkedene.

Regjerningen har kommet bondeorganisasjonene i møte, og vil kompensere strømutgifter for både jordbruket og veksthusnæringen.

Situasjonen vi opplever nå er ekstraordinær, og må behandles på den måten. For skal norsk industri fortsette å være konkurransedyktig i den globale konkurranse, så er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser.

 

NRK 21.01.2022

 

Les hele artikkelen fra 20.01.2022 skrevet av Knut Røsrud og Anne Kari Løberg for NRK


Skrevet af: