Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Salgsrekord hos Furnes Jernstøperi AS etter eierskifte
Publisert: Tuesday 26. January 2021

– Eierskiftet har gitt oss, og det er til glede for både alle ansatte og meg som daglig leder, en forbundsfelle. Dette gir felles fokus på kundene, effektivisering, automatisering, investeringer og produktutvikling, sier Oddbjørn Maurdalen til Hamar Arbeiderblad.

HA 29.01.2021


Les hele artikkelen fra 23.01.2021 skrevet av Frank Brandsås hos


Skrevet af: