Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Ny topp til kabelkum slår gnister mot VA
Publisert: Friday 13. April 2018

Furnes’ nye Premium topp til kabeltrekkekum er i ferd med å få oppmerksomhet også i VA-segmentet. Flere betongprodusenter vurderer nå å produsere en ny spesialtilpasset underdel til det nye topproduktet.

Furnes’ kabeltrekkekum med duo-lokk er i utgangspunktet bygget for å utgjøre den øverste delen av kabelkummer; da for trekking og kobling av kabler i urbane og trafikkerte strøk. Lokkløsningen er utstyrt med gul premium pakning, noe som forøvrig også brukes på VA lokk. Hos Furnes regner man med at 2018 kan bli et godt år for spesialproduktet. Det er særlig i forbindelse med infrastrukturprosjekter og tuneller at det har blitt tatt i bruk.

Les hele saken hos VAnytt.no –  https://www.vanytt.no/2018/04/10/ny-topp-til-kabelkum-slar-gnister-mot-va/

VAnytt


Skrevet af: