Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Furnes kvalifisert til Årets norske Leanprosjekt
Publisert: Thursday 10. October 2019

Seks prosjekter konkurrerer om tittelen Årets norske Leanprosjekt 2019, og vinneren skal kåres i løpet av Lean Forum Norge sin jubileumskonferanse på Quality Hotel Expo 5.-6. november.

Prisen Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter. Deltakerne får muligheten til å presentere sitt prosjekt på Lean Forum Norge sin jubileumskonferanse 5.-6. november på Quality Hotel Expo. Sentrale temaer som legges til grunn er; Hvordan Lean er implementert i virksomhetens overordnede mål og strategi, hvilke resultater som er oppnådd i forbedringsarbeidet og hvilke overføringsverdier det er for andre.

De seks kvalifiserte forbedringsprosjektene er:

1. ASKO Sentrallager AS med prosjektet “Fra nullplukk til fullplukk”
2. BIR Privat AS med prosjektet “Saksbehandling av tilskuddsordninger”
3. DNB med prosjektet “Forbedring av kunde- og selskapsreisen i DNB Eiendom Nybygg”
4. Furnes Jernstøperi AS med prosjektet “PS/Pilot/Etterbehandling/Slipeceller”
5. OrbitArena AS med prosjektet “Mål om å øke formidlingsprosent i tiltaket AFT”
6. Sykehuset Telemark HF med prosjektet “Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk”

Vinneren kåres basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryen sine vurderinger.

Les mer om Lean i Furnes og programmet “Produktivitetsspranget” som er et samarbeid mellom Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing på http://leanforumnorge.no/produktivitetsspranget


Skrevet af: