Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Endringsprosess i bedriften
Publisert: Monday 04. February 2019

Ved Furnes Jernstøperi AS er de inne i en endringsprosess i forbindelse med innføring av Lean-produksjon. Ved starten av innføringen for 3-4 år siden hadde de fokus på god kommunikasjon og informasjon i form av verktøy og Lean-spill. Dette gjorde at de kom godt i gang med en del av verktøyene som brukes i Lean, alle var med selv om noen var skeptiske til denne prosessen.

I en endringsprosess trenger man god fokus på kommunikasjon og samarbeid og i felleskap utarbeidet de en Hoshin-plan basert på ett godt underlag i strategidokumentasjon. Det har de siste årene kommet nye utfordringer ved at bedriften har hatt en meget stor økning i både omsetning og bemanning. Dette gjør at prosessen har blitt vanskeligere og er mer utfordrende å gjennomføre ved oppfølging av tiltak. Dette har også medført utålmodighet ute i avdelingene og ved fremdrift av endringene. Mange av de nye var ikke med på den gode kommunikasjonen som var satt i gang, og det har i tillegg gått utover entusiasmen ved Lean og den generelle opplæringen. Furnes er nå med som pilotbedrift i produksjonsspranget og får masse god støtte via Coach gjennom dette prosjektet. Bedriften håper og regner med at det vil gi den hjelpen som trengs for å få endringsprosessen på Lean- sporet igjen.

Furnes og ProduktivitetsSpranget
Furnes deltar i ProduktivitetsSpranget, og har med to medarbeidere på et kurs om Lean-produksjon. Bedriften har møtt entusiastiske ledere, tillitsvalgte, ansatte og Lean-koordinatorer som brenner for forbedringsarbeid og som gleder seg til å jobbe sammen med de erfarne coacher i ProduktivitetsSpranget.

Furnes’ veivalg
Bedriftens veivalg styres av strategien – og handlingsplaner som har fokus på følgende hovedtrekk:
• Medarbeiderinvolvering og forbedringsarbeid via FVU (Furnes VirksomhetsUtvikling) / ProduktivitetsSpranget, som igjen gir høyere nærvær / lavere sykefravær i bedriften
• Øke produktiviteten slik som produksjonsutnyttelsen av formeanlegget samt etterbehandling via automatisering / robot slipeceller
• Forbedre økonomiske nøkkeltall slik som senkning av tilvirkningskostnaden, øke omløpshastigheten / lavere lagerkapital, og drift/årsresultat.
• Organisasjonsmessig via oppfølging av medarbeiderundersøkelser samt partnerskapsanalyser fra kunder

Produktivitetsspranget logo

Produktivitetsspranget
Lean Forum Norge satte i gang pilotfasen av Produktivitetsspranget våren 2018. Det skal etableres en plattform som skal bidra til produktivitet og lønnsomhet for små og mellomstore bedrifter over tid, etter inspirasjon fra svenskenes mangeårige nasjonale program «Produktionslyftet». Pilotprosjektet varer i 1,5 år, med fokus på utvikling og tilpasning av konsept for bedrifter, rekruttering og kvalifisering av bedrifter, opplæring og gjennomføring av konseptet i seks bedrifter.
Les mer på http://www.leanforumnorge.no/produktivitetsspranget

Tekst hentet fra Norsk Industri / Konjunkturrapport 2019


Skrevet af: